Informes i estudis tècnics

Espai per a la difusió d'informes i estudis de caràcter tècnic sobre territori, sostenibilitat, mobilitat, etc., vinculats a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Hi trobareu un recull de treballs tècnics i científics elaborats directament pels serveis tècnics de l'AMB o per tercers, realitzats en conveni o per encàrrec i sota la coordinació d'aquesta administració. 
Informes tècnics i treballs de recerca sobre àmbits temàtics i àrees de gestió de l'AMB.
 • Territorials
  Els estudis de la Secció d'Estudis Territorials de l'AMB es classifiquen en 3 grups:
  • Context socioeconòmic
  • Ecologia i espais lliures
  • Teixits urbans
  Accedir als estudis
 • Mediambientals
  Els estudis sobre medi ambient s'organitzen en els següents blocs temàtics:
  • Educació per a la sostenibilitat
  • Energia i canvi climàtic
  • Territori, ecologia i biodiversitat
  • Mitjans de producció i consum
  • Salut ambiental
 • Mobilitat
  Els estudis de mobilitat són, fonamentalment, enquestes de mobilitat quotidiana. Es poden distingir dos tipus:
  • Enquestes de mobilitat quotidiana de residents de l'àrea metropolitana de Barcelona.
  • Quaderns de mobilitat dels municipis AMB.
  Veure els estudis
Documents tècnics i científics elaborats en el marc del contracte programa de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (2015), sobre qüestions d'interès general.
No hi ha documents.