Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Lux Barcelona, Revista de transparència metropolitana. Núm. 3. Juliol 2020. Edició en català

Portada Lux Barcelona, Núm. 3 (edició en català)

El tercer volum de la revista Lux Barcelona està dedicat de forma monogràfica a la dimensió global del foment de la integritat pública. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, conjuntament amb Bogotà, Montreal i París, ha articulat una xarxa de cooperació internacional mitjançant el Programa Lorenzetti d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en l'àmbit de la transparència, la integritat pública, la prevenció de la corrupció i el bon govern.

El resultat d'aquest projecte és el document de síntesi, que constitueix el «pilar» d'aquest volum, on es recullen de manera sistematitzada les iniciatives, experiències i bones pràctiques que els diversos socis han compartit en el marc del Programa Lorenzetti i que es van presentar a Nova York, davant l'Oficina d'Ètica de les Nacions Unides, el 20 de juny de 2019.

El document de síntesi està precedit per un article introductori de Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència; per una reflexió de la periodista Joana Bonet, i per set «Fars» dels socis i col·laboradors del Programa Lorenzetti: Brigitte Bishop, inspectora general de Montreal; Jean-Louis Nadal, president de l'Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública de França; Yves Charpenel, president de la Comissió de Deontologia dels càrrecs electes del Consell de París; Marie-Françoise Lebon-Blanchard, deontòloga central de l'Ajuntament de París; Fabrizio Dall'Acqua, secretari general i responsable de transparència i prevenció de la corrupció de l'Ajuntament de Milà; Jaime Torres-Melo, veedor distrital de Bogotà, i Bloomberg Associates.

Com en els volums anteriors, entre els diversos articles s'intercalen retrats de la realitat metropolitana del fotògraf Kim Manresa i il·lustracions de l'opinador gràfic Jordi Duró relacionades amb els continguts de la revista, així com una selecció de citacions bibliogràfiques per a la reflexió a cura de Gemma Calvet.

Descarrega Lux Barcelona #3 [volum sencer]


Sumari

Presentació

El mirall internacional del foment de la integritat

Introducció

La utopia de la integritat
Gemma Calvet i Barot

Les flors del bé
Joana Bonet

Fars

Lluitar junts per la integritat
Brigitte Bishop

L'Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública i el sorgiment d'una cultura de la integritat a França
Jean-Louis Nadal

Els valors en el centre del bon govern, l'exemple dels representants públics parisencs
Yves Charpenel

Què significa la integritat per als funcionaris de l'Ajuntament de París?
Marie-Françoise Lebon-Blanchard

L'experiència de l'Ajuntament de Milà en la lluita contra la corrupció i la difusió de les normes d'integritat
Fabrizio Dall'Acqua

Bogotà aposta per implementar la Política Pública de Transparència, Integritat i No Tolerància amb la Corrupció
Jaime Torres-Melo

La integritat: un valor municipal fonamental
Bloomberg Associates

Els nostres pilars

Iniciatives, experiències i bones pràctiques en el desplegament de les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern
Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de París, Oficina de l'Inspector General de Montreal i Veeduría Distrital de Bogotà


Versió impresa

Podem enviar gratuïtament còpies impreses de la revista a universitats, centres d'investigació, think tanks, administracions públiques o entitats privades relacionades amb la transparència, el govern obert, l'ètica pública, la integritat, la prevenció de la corrupció i el bon govern.

Si esteu interessats a rebre'n una còpia impresa, poseu-vos en contacte amb nosaltres.