Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la recerca

Tornar
Ajuts a la recerca acadèmica 2019

Data:

S'obre el termini de presentació de propostes per a la concessió de subvencions per a projectes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern (2018-2019)

Avui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l'anunci de la convocatòria de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern 2018-2019, que va aprovar el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2018.

La convocatòria d'aquestes subvencions, que tenen la modalitat de premis, té com a finalitat principal potenciar i promoure la recerca, el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, alhora que es contribueix a la implementació i al desenvolupament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, interessades podran presentar les seves propostes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern fins al dia 5 de març de 2019. L'adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un procés de concurrència pública competitiva i es resoldrà dins del termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Aquesta convocatòria de subvencions per a la recerca, que és una iniciativa de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, està dotada amb un import de 60.000 euros que seran distribuïts entre els projectes més ben valorats, d'acord amb els criteris de puntuació establerts a les bases reguladores.