Presentació del PAM 2019-2023 als ajuntaments metropolitans

Tornar
D'esquerra a dreta: Gemma Calvet, Ramon Torra, Héctor Santcovsky i Víctor Ténez

Data:

L'Agència de Transparència presenta les seves línies estratègiques d'actuació pel nou mandat

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha organitzat una sèrie de sessions adreçades als ajuntaments metropolitans per presentar la proposta del nou Pla d'Actuació Metropolità (PAM) pel mandat 2019-2023, aprovat per la Comissió Executiva, que concreta i desenvolupa els continguts de l'acord programàtic per al govern metropolità subscrit pels grups que conformen la majoria de govern a l'inici de l'actual mandat. Al llarg de cinc sessions s'han anat desgranant les línies estratègiques d'intervenció, els objectius i les actuacions recollides al nou PAM dels diversos àmbits sectorials de competència metropolitana.

Avui ha tingut lloc la sessió de participació i debat corresponent als àmbits de presidència, transparència, planificació estratègica i internacional i cooperació, que ha comptat amb la participació de representants polítics i tècnics de diversos ajuntaments metropolitans. En el marc d'aquesta sessió informativa, la directora de l'Agència de Transparència, Gemma Calvet, ha exposat els objectius i les actuacions previstes per desplegar la línia d'intervenció estratègica de consolidar a l'AMB de la cultura del bon govern i aprofundir en el model de govern obert. En concret, el nou PAM inclou un objectiu sobre el reforç del compliment de la normativa de transparència que es concreta en l'aprovació d'una ordenança metropolitana, l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques, el foment de la transparència en els ajuntaments metropolitans, els ajuts a la recerca acadèmica, la millora de l'efectivitat de les sol·licituds d'accés a la informació, la renovació del portal de transparència i l'avaluació de la publicitat activa. El PAM també inclou un segon objectiu sobre la formació, sensibilització i control del bon govern que es desplega a través del codi ètic i de conducta, el seguiment de les relacions amb grups d'interès, la bústia ètica, la formació en transparència, la revista Lux Barcelona, el Programa Demèter, el seguiment de les obligacions de transparència de les entitats subvencionades i les clàusules de transparència en la contractació pública.

El procés de consulta institucional i participació ciutadana tindrà continuïtat amb una sessió adreçada a les entitats associades al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que tindrà lloc el 27 de febrer a els 10:00 al Canòdrom, Parc de Recerca Creativa de Barcelona, i una sessió oberta a les entitats cíviques i a la ciutadania en general que tindrà lloc el 4 de març a les 18:00 a la seu de l'antic Consell Comarcal del Barcelonès.

Com a part del procés de participació ciutadana, també s'ha llançat un web per informar de la proposta de PAM i recollir les aportacions de les entitats i la ciutadania tant sobre les actuacions recollides en la proposta de PAM com sobre aquells aspectes que no estiguin inclosos en aquesta proposta.