Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat web que els Portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (veure criteris d'Accessibilitat) a excepció que s'indiqui el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:

1. Per requeriments de disseny
  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient, incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).
2. En l'ús de la llibreria JavaScript reCaptcha de Google, en la seva versió 3.0
  • Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  • Els elements de tipus "textarea" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
3. En el formulari "Dret d'accés", per validacions de tercers
  • El formulari no té un botó de tipus "submit"; incomplint així, la directriu 3.2.2 Entrada (A).