Normativa Gràfica

Aquest espai dóna a conèixer la normativa gràfica de l'AMB, les seves modalitats d'aplicació, les seves diferents versions i la seva adaptabilitat a les més diverses circumstàncies. Aquesta normativa afecta a tots els serveis de l'AMB, a totes les entitats, empreses, organismes i serveis públics que d'ella ara en depenen o n'estan vinculades.