Direccions d'Àrea

L'AMB organitza la seva estructura directiva en una Gerència i diverses direccions d'Àrea, de les quals pengen les direccions de Serveis.

Aquestes són les unitats directives fonamentals i depenen, jeràrquicament, de les respectives àrees de govern constituïdes en cada mandat.

organigrama
Gerència metropolitana

La Gerència té la consideració d'òrgan d'administració i la missió de vetllar perquè es portin a terme els objectius establerts al Pla d'actuació del mandat. Resta adscrita a l'àmbit de Presidència, amb dependència de la Vicepresidència Executiva.

 • Gerent: Ramon Torra i Xicoy
Direccions d'Àrea i de Serveis

Cadascuna de les àrees de govern podrà tenir adscrita una direcció que, en funció de les directrius establertes per la vicepresidència responsable de l'àrea i sota la direcció superior de la Gerència, exercirà l'alta direcció i coordinació dels serveis adscrits a l'àrea de govern respectiva.

A banda de la direcció, a cada àrea podrà haver-hi una o més direccions de Serveis que en depenguin.

Àrea de Presidència:

 • Director de l'Àrea de Presidència: Guillem Espriu Avendaño

Àrea d'Administració i Territori:

 • Director de Serveis Generals: Antoni Novel i Cabré
 • Director de Serveis de l'Espai Públic: Albert Gassull Bustamante
 • Director de Serveis de Projectes Singulars: Jaume Vendrell Amat
 • Direcció de Servei de Comunicació. No assignat
 • Director de Serveis de Programes Estructurals: Joan Canyameres Tomàs

Àrea del Cicle de l'Aigua i Anàlisis de Polítiques Metropolitanes:

 • Director de l'Àrea del Cicle de l'Aigua i Anàlisis de Polítiques Metropolitanes: Martín Gullón Santos
  • Director de Serveis del Cicle de l'Aigua: Fernando Cabello Bergillos
  • Direcció de Serveis de Polítiques Metropolitanes. No assignat

Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat:

 • Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat: Joan Maria Bigas Serrallonga
  • Direcció de Serveis deTransport Públic: Diego Fernández Belmonte
  • Director de Serveis de Mobilitat Sostenible: No assignat

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic:

 • Directora de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic: Ester Pujol Martí
  • Direcció de Serveis de Política Social i Igualtat. Carme Esquirol Jiménez.

Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals:

 • Director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals: Xavier Mariño Bermúdez
  • Direcció de Serveis d'Espais Naturals. No assignat

Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana:

 • Directora de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana: Imma Mayol Beltrán
  • Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus: Joan Miquel Trullols Casas
  • Director de Serveis d'Acció Climàtica: Frederic Ximeno Roca

Àrea d'Internacional i Metròpolis Digital:

 • Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació: Oriol Illa i Garcia
  • Direcció de Serveis de Metròpolis Digital. No assignat