Coneixement

Consulta dels plans i programes de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació, diverses publicacions i estudis de l'àmbit de les relacions internacionals i la cooperació, i informes de seguiment del desenvolupament de diversos projectes que s'estan duent a terme.

Decorativa