Pobresa energètica

Per lluitar contra la pobresa energètica, l'AMB disposa del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023. A través del programa "Llars vulnerables" d'aquest pla, vol donar suport econòmic a actuacions municipals dirigides a donar resposta efectiva a les situacions de falta de recursos per fer front al pagament dels subministraments d'energia i aigua, dur a terme auditories i donar eines als usuaris perquè puguin reduir les despeses de subministraments i afrontar l'emergència d'habitatge.

Document del pla suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

$escapeTool.html($alt)

Publicació divulgativa

Convenis
Conveni amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge

Implementació de mesures preventives d'estalvi energètic
Documentació
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb el suport de l'AMB, va celebrar dues sessions de formació amb personal tècnic i administratiu dels seus ajuntaments per tal d'ampliar coneixements de la normativa sobre pobresa energètica i posar en comú procediments administratius. Fruit d'aquestes sessions es va redactar un document de consens amb recomanacions sobre com actuar en els casos de pobresa energètica. Cal tenir en compte que és un document de consulta, i que en cap cas el seu contingut és d'obligat compliment.

Document de consens
Sensibilització
L'AMB ha coorganitzat la 1a i 2a edició del Congrés Català de Pobresa Energètica celebrades l'any 2016 i l'any 2018.