Planificació

El Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) defineix les actuacions necessàries per garantir el compliment dels objectius que marca l'economia circular en l'àmbit dels residus.

PREMET25
Sobre el programa

El PREMET25 incorpora les línies de treball ja presents als programes metropolitans anteriors (1997-2006 i 2009-2016) i n'hereta els llegats pel que fa a objectius assolits i actuacions endegades. Tanmateix, el programa vol fer un pas més en la millora de la gestió dels residus municipals en l'àmbit metropolità i, per fer-ho, amplia l'abast del programa en relació amb els anteriors. A més, el PREMET25 ha de desplegar les seves actuacions en un període que es considera de transició i amb un horitzó futur ple d'incerteses a diversos nivells.

L'aspecte més innovador és que aquest programa preveu desenvolupar un treball conjunt entre l'AMB i els municipis metropolitans, ja que ho considera una condició necessària per tal d'assolir els objectius proposats. En aquest sentit, la clau és la incorporació al PREMET25 de l'anomenat Acord metropolità pel residu zero. Aquest acord recull una sèrie de compromisos per part dels ajuntaments metropolitans, l'AMB i l'Agència de Residus de Catalunya per tal de garantir que abans de finalitzar 2025 caldrà:

  • Haver desplegat sistemes d'individualització de la recollida domèstica que cobreixin el 100 % de la població.
  • Haver implantat al 100 % un sistema de pagament per generació de residus per a usuaris domèstics i comercials.

També assumeix nous reptes que obren l'abast d'actuació a tots aquells aspectes que afecten tant la generació de residus (la prevenció) com la gestió eficient un cop generats (la recollida i el tractament), amb un denominador comú, que és l'educació ambiental, i una nova governança (liderada des de l'AMB i assumida i implementada per cadascun dels municipis metropolitans i per la seva ciutadania i societat civil). Per fer-ho, el PREMET25 s'estructura en cinc eixos d'actuació: prevenció, recollida, tractament, educació ambiental i governança.

Informació i documentació