Títols socials i ambientals

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vol potenciar l'ús del transport públic amb l'objectiu de reduir la utilització del vehicle privat, augmentar la seguretat viària i millorar la qualitat mediambiental. Fer de l'àrea metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les necessitats de les famílies és una tasca que treballem dia rere dia.

La línia d'actuació que segueix l'AMB és introduir millores en el sistema de transport públic que:
  • Facilitin l'accés als serveis de transport metropolitans a les persones grans o amb discapacitat i que disposin d'escassos recursos econòmics, com a estímul per a la participació i la vida ciutadana. Targeta rosa metropolitana.
  • Afavoreixin la mobilitat de les persones amb discapacitat per potenciar-ne la integració. Passi metropolità d'acompanyant.
  • Redueixin la contaminació i millorin la qualitat de l'aire de la metròpolis. Targeta verda metropolitana.