Membres de la Xarxa Estatal Antifrau comparteixen estratègies i bones pràctiques a la trobada de Madrid

New 31.05.22

10a Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau

L'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid ha organitzat la 10a Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau d'Espanya celebrada a la Casa de la Vila de Madrid, a la qual han assistit diverses entitats i organismes encarregats de la lluita contra la corrupció i el frau a Espanya. En aquesta trobada s'han abordat diversos temes relacionats amb la transparència i la prevenció de la corrupció a l'administració pública.

Entre els temes tractats, s'ha parlat de la situació de la tramitació de l'Avantprojecte de transposició de la Directiva UE 2019/1937, que té per objecte millorar la protecció de les persones que denuncien infraccions del Dret de la Unió Europea, i s'ha presentat la Xarxa GlobE, una xarxa europea de lluita contra el frau i la corrupció.

També s'ha discutit sobre els plans de mesures antifrau per a la gestió dels fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, i s'han presentat algunes eines útils per a la realització d'avaluacions de risc i l'anàlisi de la matriu de riscos a les administracions públiques.

Entre les entitats i els organismes que han participat a la trobada hi ha l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid, l'Agència de Transparència de l'AMB, la Direcció de Serveis d'Anàlisi i Bústia Ètica de l'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència Valenciana Antifrau, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l'Audiència de Comptes de Canàries, l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció, el Consell de Comptes de Galícia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (SNCA), l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCon) i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

En resum, la 10a Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau d'Espanya ha estat una oportunitat per compartir experiències i bones pràctiques en la lluita contra la corrupció i el frau a l'administració pública, així com per discutir sobre les darreres novetats en matèria de transparència i prevenció de la corrupció a nivell europeu i estatal.