Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

L'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals i de les organitzacions no lucratives

Diàlegs de Transparència
L'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals i de les organitzacions no lucratives

Data: Dijous, 18 de juny de 2020

Formació online (a les persones inscrites se'ls hi facilitarà l'enllaç a la plataforma virtual)

Més informació i inscripcions: transparencia@amb.cat

9.15 h Benvinguda a càrrec de la Sra. Laia Soriano-Montagut i Jené, cap de Secció de Formació, Avaluació i Bon Govern de l'Agència de Transparència

9.30 h Primera intervenció:

Presentació sobre " l'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals", a càrrec dels senyors Jacint Jordana, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra (d'ara endavant, UPF); David Sancho, professor titular de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la senyora Mireia López, recercadora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF

10.30h Segona intervenció:

Presentació sobre "la millora de la transparència i la identificació de factors de mesura en les organitzacions no lucratives de l'AMB" , a càrrec de la senyora Montse Fernández, directora de l'Observatori del Tercer Sector

11.30 h Final de la sessió

— Laia Soriano-Montagut i Jené

Cap de Secció de Formació, Avaluació i Bon Govern de l'Agència de Transparència

Formació

 • Tècnica urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra i Escola d'Administració Pública de Catalunya (2009)
 • Especialitat en criminologia i sistema de justícia penal Universitat de Lleida (2003)
 • Especialitat psicologia penal forense Universitat Autònoma de Barcelona (2002)
 • Llicenciatura en Dret per la Universitat de Lleida (2000)

Experiència professional

Des de juny de 2018 és la cap de Secció de Formació, Avaluació i Bon Govern de l'Agència de Transparència de l'AMB. Entre les seves funcions destaquen l'elaboració, la implementació i el seguiment del programa de formació de l'Agència de Transparència sota les directrius de la direcció, així com del Programa Demèter, el Programa SEREC i el Programa de subvencions d'ajuda a la recerca en matèria de transparència, dret d'accés a la informació pública i el bon govern, i les altres tasques que se li encomanin.

Anteriorment ha estat jurista de la Direcció de Serveis d'urbanisme de l'AMB (febrer 2018- juny 2007), assessorant a ajuntaments, participant en la redacció, tramitació i aprovació de múltiples plans urbanístics, informant llicències provisionals, etc. També va ser tècnica superior del cos superior a la Secretaria per a la Planificació Territorial i a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2007-2001).

Així mateix ha col·laborat amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya en grups de treball i seminaris sobre espai públic, seguretat, convivència, auditories de seguretat i actors de seguretat (2007-2012) i ha estat personal docent de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en el marc del Seminari de convivència, urbanisme, espai públic i seguretat (2008-2010).

També ha participat en diversos congressos, seminaris i jornades en l'àmbit urbanístic, de convivència, de polítiques de prevenció i de seguretat. 

— Jacint Jordana

Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra 

 Formació

 • Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa. Universitat Ramon Llull
 • Màster universitari en models i estratègies d'acció social i educativa en infància i adolescència. Universitat Ramon Llull
 • Catedràtic del departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra des de l'any 2005
 • Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1992)
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1987)

Experiència professional

Dirigeix l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). Ha estat professor visitant a la Copenhagen Business School, Australian National University, Wissenschafts Zentrum Berlin, i la Universitat de California (San Diego), entre d'altres. També es investigador associat del Centre d'Estudis Europeus, a SciencesPo (Paris).

La seva àrea d'investigació principal se centra en l'anàlisi de les polítiques públiques comparades, amb una atenció especial en les polítiques de regulació i les seves institucions especialitzades. D'altra banda, treballa també sobre temes d'acció col·lectiva, capital social, i processos de difusió, sobre els quals ha publicat diversos treballs en revistes acadèmiques especialitzades. Es autor del llibre Barcelona, Madrid y el Estado (Catarata, 2019).

— David Sancho Royo

Professor titular de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra 

Formació

 • Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1999)
 • Màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992)
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1986)

Experiència professional

És el director del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. Vicedegà dels Estudis de Gestió i Administració Pública de la UPF, desenvolupa la seva activitat també com a assessor, en projectes de consultoria, de diferents administracions públiques, tant a nivell local com autonòmic. A escala internacional, ha desenvolupat una intensa tasca d'anàlisi de la realitat polític administrativa llatinoamericana, a través de diferents programes de col·laboració i formació..

— Mireia López Álvarez

Recercadora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

Formació

 • Màster en Gestió Pública (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona)
 • Politòloga especialitzada en l'Anàlisi de Polítiques Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona

Experiència professional

Actualment treballa com a recercadora per al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i com a coordinadora de projectes de l'àmbit sociosanitari per a ABD Associació Benestar i Desenvolupament, una entitat del Tercer Sector. Anteriorment ha treballat com assistent de recerca a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i com a suport a l'Àrea Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les principals àrees de recerca en les que treballa es centren en la innovació social i tecnològica (des de la participació comunitària fins a l'anàlisi de rendes bàsiques o el BigData), la transparència, la participació ciutadana i les polítiques sociosanitàries.

— Montse Fernández

Directora de l'Observatori del Tercer Sector

Formació

 • Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Diplomada en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Graduada en Ciències Socials per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Professora associada al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra
 • Doctoranda del programa interuniversitari d'Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques.

Experiència professional

Ha estat responsable de recerca de l'Observatori els darrers sis anys i des de fa 3 anys és la seva directora. És coautora de diverses publicacions com l'Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya i les edicions 2014, 2015 i 2016 de El Panoràmic, el Baròmetre del Tercer Sector Ambiental 2015 i 2018 i les edicions 2014, 2015 i 2016 de l'Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya. Abans de dedicar-se a la recerca sobre el tercer sector ha estat col·laboradora d'estudis de prospecció de necessitats socials per a diferents municipis de la província de Barcelona. En l'àmbit internacional ha participat en el Projecte "Educação e Cidadania" desenvolupat a Brasil.

Benvinguda a càrrec de la Sra. Laia Soriano-Montagut i Jené, cap de Secció de Formació, Avaluació i Bon Govern de l'Agència de Transparència

Presentació sobre "l'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals" , a càrrec dels senyors Jacint Jordana, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra (d'ara endavant, UPF); David Sancho, professor titular de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la senyora Mireia López, recercadora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF

Presentació sobre "la millora de la transparència i la identificació de factors de mesura en les organitzacions no lucratives de l'AMB" , a càrrec de la senyora Montse Fernández, directora de l'Observatori del Tercer Sector