Transparència, dret d'accés i contractació pública: qüestions pràctiques


Foto programa segona jornada
En aquesta ocasió volem incidir sobre l'aplicació pràctica del dret d'accés a la informació pública que, configurat com a veritable dret subjectiu i eix básic de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, planteja molts interrogants sobre les condicions del seu exercici i dels criteris que el limiten i sobre la seva interpretació tècnico jurídica.
Així mateix, la posada en practica i l'aplicació de la llei 19/2014 constitueixen un repte per a la contractació pública, ja que comporta incidir en el canvi de paradigma ja iniciat amb la figura del perfil del contractant i altres mesures conduents a l'efectivitat dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, no discriminació i, en definitiva, de transparència  dels procediments.
És necessari impulsar, des de la perspectiva del bon govern, el coneixement i la diligència en el compliment de la directiva 2014/23, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió , i la directiva 2014/24 sobre contractació pública.
L'Agència de transparència vol contribuir a la màxima determinació en l'inpuls de nova governança amb els ponents experts que ens acompanyen. Confiem que la 2a jornada de l'Aula de Transparència  ens doni la oportunitat d'aprofundir en aquestes qüestions.
Programa de la segona aula de transparència.


Inauguració a càrrec de la Sra. Gemma Calvet, Directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Sr. Tomàs Font, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
 • Dret d'accés: criteris d'aplicació i qüestions pràctiques


  Intervenen:

  - Sr. Oriol Mir, vicepresident de la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública)
  -Sr. Joan Llinares, gerent de Coordinació i Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.
  - Sr. Oscar Roca, cap d'Àrea de legislació i assumptes jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  Modera: Sr. Tomàs Font, catedràtic de Dret Administratiu, vocal del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB.
 • Transparència en la contractació pública


  Intervenen:

  - Sra. Mercè Corretja, directora general de la Contractació Pública, Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de la Generalitat de Catalunya.
  - Sra. Gemma Rodríguez, coordinadora de Contractació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. - Sr. Jose Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu.
  - Sr. Josep Gonzàlez i Sala, president de la patronal PIMEC.

  Modera: Sr. Joaquim Triadú, vocal del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB.