Gestió documental i bon govern

Imatge tercera aula de transparència
En aquesta tercera sessió, l'Aula de Transparència volem abordar el paper cabdal que juga una gestió documental eficaç com a eina pràctica indissociable de la transparència, tant pel que fa a l'efectivitat de l'exercici del dret d'accés com a la publicitat activa, aspectes que es veuen enfortits amb la producció i explotació documental de qualitat com a suport d'una informació veraç. En aquest àmbit es presentaran la política de gestió documental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Consell Metropolità de 26 de juliol de 2016 i el document "Model de maduresa en gestió documental per la transparència i la publicitat activa" elaborat per l'Associació d'Arxivers-Gestors de documents de Catalunya. Creiem que oferir el panorama tècnic de treball pot enfortir l'elaboració de criteris i l'establiment dels nous procediments que deriven tant de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern com de la llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Així mateix la jornada incidirà sobre el bon govern a partir dels dos eixos claus: els codis d'ètica i el grups d'interès. El lideratge ètic com instrument de bon govern, una de les manifestacions del qual és el codi ètic de conducta dels alts càrrecs, d'obligada elaboració pels ens locals; així com la regulació i control dels grups d'interès susceptibles d'influir en la presa de decisions i en les polítiques públiques. En aquest context, es farà la presentació del procés d'elaboració engegat de codi ètic de conducta dels alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Des de l'Agència de Transparència esperem, amb aquesta tercera sessió del Programa "Aula de Transparència", donar resposta a alguns dels interrogants que plantegen les qüestions abordades en aquesta jornada, amb la col·laboració del ponents que hi participen i amb l'ànim de continuar aprofundint en la cultura de la transparència metropolitana i en la seva difusió. Comptem també, amb la ponència inaugural del nou director de la Oficina antifrau "L'enfortiment de l'ètica publica".  
Programa de la tercera jornada de l'Aula de Transparència.
 • Transparència i gestió documental

  Intervenen:

  - Sr. Joan Soler, president de l'Associació d'arxivers-gestors documentals. Presentació del document "Model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa"
  - Sra. Àngels Bernal, Arxivera : "Aplicació pràctica de la gestió documental"
  - Sra. Glòria Vendrell, Cap de Servei de Secretaria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: "Tractament documental de l'AMB i reptes de la gestió electrònica" Modera: Sr. Sebastià Grau, Secretari General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  Modera: Sr. Sebastià Grau, Secretari General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Codis ètics de conducta i regulació dels grups d'interès

  Intervenen:

  - Sra. Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Presentació del procés d'elaboració de codi ètic de conducta dels alts càrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  - Sr. Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu, acreditat a catedràtic, a la Universitat de Barcelona: "El control dels lobbies"
  - Sr. Francesc Torralba, catedràtic de filosofia de a Universitat Ramon Llull: "El lideratge ètic"  ( Només en format audio)


  Modera: Sr. Ramon Ma. Torra, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
La sessió inaugural i la ponència "Lideratge ètic" només és troben disponibles en format àudio.