S'obre una nova convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2020-2021

Tornar
SubvencionsAjuntaments2020

Data:

El 13 d'agost de 2020 finalitza el període de presentació de sol·licituds

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l'anunci de la convocatòria de subvencions per als ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència, que va aprovar el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2020.

La convocatòria d'aquestes subvencions té com a objecte principal el disseny, desenvolupament i execució de projectes relacionats amb la transparència dins de l'àmbit metropolità. D'aquesta forma, es vol contribuir a reforçar el compliment normatiu mitjançant la promoció d'iniciatives innovadores que generin sinèrgies entre els governs locals i el govern metropolità, definir un model metropolità de transparència i aportar els recursos necessaris per al compliment i aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Amb la publicació de la convocatòria s'obre el període d'un mes durant el quals els ajuntaments podran presentar les sol·licituds de subvenció. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 d'agost de 2020. L'adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un procés de concurrència pública.

Aquesta convocatòria de subvencions, que és una iniciativa de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, està dotada amb un import total de 400.000 euros que seran distribuïts de forma proporcional a la puntuació obtinguda amb una dotació màxima de 15.000€ per municipi i un percentatge màxim d'ajut del 90%.