Per a qui treballem

Imatge gràfica de fletxa cap amunt a través d'edificis

Consens públic-privat

L'Agència de Transparència és un òrgan de garantia que treballa per fomentar la transparència i el bon govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de les seves entitats vinculades i de les prestadores de serveis, en compliment de les obligacions previstes a la Llei 19/2014 de transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern.

D'aquesta manera, promovent la cultura de la transparència i el bon govern en els organismes públics metropolitans, l'Agència de Transparència treballa per afavorir un nou vincle de confiança i proximitat entre la ciutadania i l'àmbit metropolità.

Per això és vital fomentar la corresponsabilitat entre el sector públic i el sector privat, especialment pel que fa a la gestió dels serveis d'interès general, la mobilitat, els subministraments d'energia i aigua i les telecomunicacions.

Una nova dimensió en la relació públic privada