Gestió de la qualitat i del medi ambient

L'AMB disposa d'un sistema integrat de gestió de la qualitat i del medi ambient (SIGQMA), i d'altres sistemes específics, amb l'objectiu de garantir que la prestació de serveis al ciutadà sigui eficient, competent i sostenible.

Aquests sistemes de gestió queden definits en forma documental a través de polítiques que es regeixen per unes directrius comunes i procediments i instruccions específiques. Un total de 124 indicadors serveixen per controlar la qualitat de les tasques i els seus procediments.