SIGQMA

La política de qualitat i medi ambient és l'eix vertebrador de l'estratègia d'actuació de l'AMB. Aquesta política recull un seguit de principis que ha d'assumir tant el personal de l'AMB com els seus proveïdors.