Lux Barcelona

Revista de Transparència Metropolitana

Revista Lux Barcelona

Llum (del llatí Lux, lucis). «Agent físic que és una de les formes d'energia, capaç d'impressionar els òrgans de la vista i que permet de veure els cossos.»

Aquesta revista, promoguda per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, vol ser un espai de trobada per a la reflexió i la generació de materials útils per al bon govern, conscient que és una prioritat treballar per un humanisme contemporani que faci seus els reptes que s'obren a les democràcies del s. XXI. Les polítiques públiques han d'anar fins a les arrels per garantir el futur d'una societat ètica i justa, i l'administració pública metropolitana, com una eina de governança per a les ciutats, no pot ignorar la regeneració democràtica. Amb la vocació de liderar-la, aquest conjunt de textos pretén aportar llum i revitalitzar la idea de la bona governança que va il·luminar el món durant la Il·lustració.

Des de 2021 l'Agència de Transparència ha incorporat la col·lecció de monografies Quaderns Lux per difondre articles en profunditat sobre aspectes concrets de l'àmbit de la transparència, la integritat pública i el bon govern elaborats per acadèmics i professionals experts en aquelles matèries.


"La transparència i el govern obert són un corrent d'abast global que està transformant el funcionament de les administracions públiques d'arreu del món. Per millorar l'eficàcia i els resultats de les polítiques d'integritat pública, hem d'aprendre mútuament de les experiències i les bones pràctiques que estan impulsant els governs del món més innovadors en aquest àmbit. L'Àrea Metropolitana de Barcelona no pot restar al marge d'aquest diàleg global i vol participar-hi amb veu pròpia. La revista Lux Barcelona aspira a ser el mitjà de l'AMB des d'on es vehiculin les aportacions metropolitanes en aquest diàleg, aprofitant el gran llegat de les humanitats i amb el repte d'avançar en el bon govern i en les polítiques públiques per a les generacions futures."

Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


Lux Barcelona, Núm. 1.

Lux Barcelona, Núm. 2.

Lux Barcelona, Núm. 3.

Lux Barcelona, Núm. 4.

Quaderns Lux, Núm. 1