Recomanacions

Les recomanacions de l'Agència de Transparència expressen un conjunt de coneixements tècnico-administratius i normes de procediment imprescindibles perquè l'AMB acompleixi les obligacions derivades de la llei 19/2014.

L'objectiu de les recomanacions és interpretar i aclarir la legislació de transparència des d'un punt de vista aplicat a l'administració metropolitana.

Tot i no establir una obligació jurídica als destinataris la seva naturalesa suggestiva i esclaridora indica quin és el procediment apropiat, amb la finalitat de prevenir possibles situacions d'opacitat o risc derivades de males pràctiques

Llistat de recomanacions