Recomanació AGT 2/2018: Transparència de la contractació

Recomanació de transparència i bon govern en l'àmbit de la contractació metropolitana (Exp. 900130/2019)

Recomanació AGT 2/2018
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
03/09/2019
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

La present recomanació s'inspira en els principals objectius relatius a la lluita contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i la prevenció, detecció i solució efectiva dels conflictes d'interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació, previstos en la Directiva europea d'adjudicació de contractes de concessió; la Directiva europea sobre contractació pública i la nova Llei de contractes del sector públic.