Recomanació AGT 2/2020: Contractes d'emergència

Bones pràctiques dels contractes d'emergència (Exp. 901606/2020)

Recomanació AGT 2/2020
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
10/06/2020
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

La contractació d'emergència és una modalitat procedimental de la contractació administrativa i, com a tal, pot aplicar-se, en el cas que es donin les circumstàncies que la fan possible, a qualsevol tipologia de contracte administratiu: els contractes típics d'obres, concessió d'obres, subministraments, concessió de serveis i serveis i altres previstos a la normativa de contractació administrativa.