Recomanació AGT 5/2017: Cartes de serveis

Recomanació per la millora en el disseny de les cartes de serveis (Exp. 1218/17)

Recomanació AGT 5/2017
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
15/05/2017
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

L'Agència de Transparència, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern ha elaborat aquest instrument per la millora de les cartes de serveis existents.