Recomanació AGT 2/2017: Assignacions econòmiques als grups polítics

Recomanació sobre l'ús de les assignacions econòmiques als grups polítics metropolitans (Exp. 1028/17)

Recomanació AGT 2/2017
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
18/12/2017
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Dintre de la informació subjecta al règim de transparència activa de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es troba la relativa a subvencions i ajuts públics. Les aportacions a grups polítics metropolitans, resten excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei General de Subvencions. No obstant l'anterior, sí tenen la condició d'ajut públic i, per tant, es dóna el supòsit objectiu d'aplicació de l'article 15 de la Llei de Transparència.