Recomanació AGT 2/2019: Millora de la governança metropolitana

Millora de la governança de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: proposta de reformulació organitzativa des de la perspectiva de la transparència i el bon govern (Exp. 901067/2019)

Recomanació AGT 2/2019
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
20/05/2019
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

El creixement de les funcions de l'Agència de Transparència, la necessitat de reforçar la política de transparència i bon govern metropolità i la convicció que aquesta proposta és indispensable per repensar aquesta important estructura metropolitana. Per aquest motiu, es formulen les següents recomanacions relatives a l'organització, la informació, el retiment de comptes, la qualitat normativa, l'administració electrònica, la contractació, els recursos humans, la gestió de la qualitat i l'equitat de gènere a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.