Recomanació AGT 1/2021: Alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades

Recomanació sobre la consideració dels alts càrrecs de l'AMB i de les seves entitats vinculades als efectes del codi ètic (Exp. 904493/2021)

Recomanació AGT 1/2021
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
13/12/2021
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

El 8 de febrer de 2016 l'Agència de Transparència va emetre una recomanació en relació amb la consideració d'alts càrrecs responsables als efectes de l'aplicació de la Llei de Transparència que proposava una ampliació del concepte d'alt càrrec establert per la regulació interna de l'AMB per tal d'adaptar-lo a la exigència normativa exposada en relació amb els subjectes "responsables" de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Ha transcorregut un temps considerable des de llavors i la norma de transparència ha estat desenvolupada parcialment pel Decret 8/2021, del 9 de febrer. Així mateix, l'Agència de Transparència ha anat gestionant l'aplicació del Codi Ètic durant dos mandats i mig amb la qual cosa s'ha pogut definir un criteri basat en la pràctica real. Per aquests motius considerem necessari fer unes reflexions en relació amb els criteris per a considerar subjectes obligats al Codi ètic i de Conducta de l'AMB i les Entitats Vinculades aprovat pel Consell Metropolità de 30 de gener de 2018.