Recomanació AGT 1/2018: Transparència de les prestadores de serveis

Obligacions de transparència de les empreses que gestionen serveis públics o presten serveis d'interès general o universal i de les administracions responsables d'aquestes serveis (Exp. 901358/18)

Recomanació AGT 1/2018
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
02/11/2018
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

L'Agència de Transparència emet la següent recomanació que identifica les responsabilitats que la normativa atribueix a les diverses parts implicades i estableix un criteri interpretatiu que doni cabuda a les demandes de transparència en la gestió dels serveis públics o d'interès general i en el lliurement i la publicació de les retribucions dels càrrecs directius de les empreses prestadores d'un servei públic o d'interès general o universal.