Recomanació AGT 1/2017: Protecció de dades en els contractes

Recomanació sobre la protecció de dades en la informació publicada sobre els contractes subscrits per l'AMB (Exp. 1027/17)

Recomanació AGT 1/2017
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
27/02/2017
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

La Llei de transparència i els diversos dictàmens de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) garanteixen que tota la publicitat activa i l'exercici del dret d'accés a la informació pública s'ha de vetllar per la protecció de dades personals, per tal d'evitar la seva vulneració i prevenir un ús fraudulent o il·lícit d'aquestes dades.