Recomanació AGT 2/2016: Alts càrrecs, directius i responsables

Nota informativa sobre la consideració de responsables-alts càrrecs a l'AMB, als efectes de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Exp. 2137/16)

Recomanació AGT 2/2016
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
08/02/2016
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Aquest document proposa una revisió i ampliació del concepte d'alt càrrec establert a la regulació interna de l'AMB per tal d'acomodar l'exigència normativa de determinar els responsables del compliment dels derures i les obligacions establertes per la Llei 19/2014.