Recomanació AGT 3/2016: Clàusules de transparència als contractes

Recomanacions en l'àmbit de la contractació. Incorporació de clàusules de transparència als plecs de condicions i/o als contractes (Exp. 2623/16)

Recomanació AGT 3/2016
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
24/02/2016
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Amb l'entrada en vigor de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'imposen als adjudicataris de contractes del sector públic i a les administracions responsables o contractants tot un seguit d'obligacions d'informació que requereixen introduir clàusules especifiques en els contractes i/o plecs de condicions que regeixen els mateixos.