Recomanació AGT 4/2016: Publicitat activa dels contractes menors

Procediment pel compliment d'obligacions de publicitat activa en matèria de contractes menors (Exp. 2140/16)

Recomanació AGT 4/2016
Autor:
Agència de Transparència
Edició:
Recomanació
Idiomes:
Català
Data de publicació:
24/02/2016
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

De conformitat amb l'article 13 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els subjectes obligats a l'aplicació de la llei, entre els quals es troben l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus organismes vinculats o dependents, han de donar informació sobre els contractes públics, inclosos els menors..