Integritat institucional

Integritat institucional

Instruments pel desplegament de la política metropolitana d'integritat pública

Segons la definició que en fa l'OCDE "la integritat pública fa referència a l'alineació consistent i l'adhesió a valors, principis i normes ètiques compartides per mantenir i prioritzar l'interès públic sobre els interessos privats al sector públic."

L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'un sistema d'integritat institucional impulsat per l'Agència de Transparència que pretén alinear el funcionament de l'administració metropolitana amb els estàndards ètics, el retiment de comptes i la prevenció del frau i la corrupció.