Nova denominació per a la Xarxa de Governs Oberts, que incorpora l'Ajuntament de Barcelona

Notícia 30.06.23

Amb la signatura del nou Protocol, es formalitza el canvi de nom, es simplifica l'adhesió de nous membres i se'n prorroga la vigència per quatre anys.

El 8 de juny de 2023 va finalitzar el procés de signatura del nou Protocol marc de col·laboració en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern que, entre altres novetats, ha suposat un canvi en la denominació de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya que passa a denominar-se Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, amb la finalitat de reflectir millor els seus principis i objectius.

Aquest canvi s'inscriu en les tendències globals d'organismes internacionals com l'Open Government Partnership i l'OCDE que impulsen polítiques de transparència i integritat pública i nous models de governança democràtica. El concepte "govern obert" engloba la transparència, les dades obertes, la participació i el bon govern i representa millor l'àmbit d'actuació i les funcions del conjunt de la Xarxa.

L'aprovació del nou Protocol també ha suposat la incorporació formal a la Xarxa de l'Ajuntament de Barcelona, que ja havia estat col·laborant en els seus projectes i trobades des de l'any 2022.

La Xarxa de Governs Transparents va néixer formalment l'any 2015 com un marc permanent de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). El juliol de 2016 l'Àrea Metropolitana de Barcelona va sol·licitar la seva adhesió a la Xarxa i el novembre del mateix any se la va convidar a participar de forma permanent en aquest marc de col·laboració. El 28 d'octubre de 2020 es va aprovar una primera modificació del Protocol que va actualitzar els objectius i les eines de col·laboració de la Xarxa i va formalitzar la incorporació de l'AMB, a la que també s'hi van sumar el Consorci Localret i el Col·legi d'Interventors, Secretaris i Tresorers de l'Administració Local.

Amb la darrera incorporació de l'Ajuntament de Barcelona, la Xarxa passa a tenir tretze administracions, organismes i entitats membres.

Precisament, el nou Protocol també ha incorporat unes millores tècniques per agilitzar i simplificar la incorporació de nous membres sense que calgui tramitar i aprovar una modificació per cada nova incorporació, com fins ara.

Finalment, s'ha prorrogat la vigència del Protocol quatre anys més, fins el 28 d'octubre del 2028. Aquesta pròrroga és una mostra del compromís de tots els membres de la Xarxa de Governs Oberts de seguir col·laborant en l'impuls del govern obert al món local, en el desplegament de la normativa de transparència i integritat pública i en la millora dels recursos disponibles per als ens locals.