Quaderns Lux

Quaderns Lux

Quaderns Lux és una col·lecció de monografies per difondre articles en profunditat sobre aspectes concrets de l'àmbit de la transparència, la integritat pública i el bon govern elaborats per acadèmics i professionals experts en aquestes matèries.

Els objectius d'aquesta col·lecció són aprofundir en el coneixement i l'aplicació pràctica de la legislació sobre transparència i integritat pública i contribuir als debats sobre el desenvolupament del paradigma del govern obert.

Quaderns Lux, Núm. 1