Recerca

Subvencions per al foment de la recerca acadèmica en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern

El desenvolupament dels coneixements teòrics i pràctics sobre la implementació de la normativa de transparència i bon govern contribueix a millorar l'eficàcia de les polítiques d'integritat institucional i d'impuls del govern obert, a estendre les bones pràctiques i a identificar i corregir-ne les deficiències.

Per incentivar el coneixement científic en aquest àmbit, l'Agència de Transparència desplega diverses iniciatives de foment i suport a la recerca acadèmica a través de convenis amb el món acadèmic i convocatòries de subvencions.

Treballs de recerca subvencionats