L’AMB activa el canal intern d’alertes per informar de conductes contràries al dret

Notícia 02.04.24

El canal d’alertes es posa en servei coincidint amb la publicació al BOP i l’entrada en vigor del Reglament de la Bústia ètica

Avui, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la modificació del Reglament de funcionament de la Bústia ètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que va adoptar el Consell Metropolità per adequar-lo a la nova Llei 2/2023, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i alinear-lo plenament amb la transposició al dret estatal de la Directiva (UE) 2019/1937 de protecció dels alertadors.

Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament, també s’ha posat en funcionament el canal intern d’alertes de l’AMB. Aquest canal és el mitjà a través del qual els empleats, contractistes, beneficiaris de subvencions i altres persones relacionades amb l’AMB poden alertar de forma anònima, confidencial i amb garanties d’indemnitat sobre irregularitats o conductes contràries al dret o als principis ètics i de bon govern.

L’aplicació del canal intern d’alertes és un servei ofert pel Consorci AOC, en col·laboració amb la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, basat en la plataforma de GlobaLeaks i en les adaptacions impulsades per l’Ajuntament de Barcelona i Xnet. Aquesta aplicació permet la comunicació de forma confidencial i segura amb l’òrgan gestor del canal intern d’alertes, que analitzarà la versemblança de la denúncia, investigarà els fets i els traslladarà a la Secretaria General perquè elevi a l’òrgan decisori una proposa de les actuacions a realitzar per restablir la legalitat i adoptar les mesures disciplinàries o judicials que corresponguin. En tot moment es garantirà la confidencialitat i la protecció dels alertadors davant de possibles represàlies i, una vegada finalitzada la investigació, es comunicaran els resultats a la persona que hagi presentat l’alerta.

Amb aquestes mesures, l’AMB reafirma el seu compromís amb la transparència, la integritat i la bona governança, posant a disposició qualsevol persona que tingui una relació de servei directe o indirecte amb l’AMB els mecanismes necessaris per denunciar les accions o omissions que puguin constituir irregularitats o infraccions del dret.