L'AMB publica un visor interactiu dels convenis subscrits

Notícia 01.02.24

El visor mostra dades en temps real del Registre de Convenis per facilitar-ne la comprensió i l'anàlisi.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fa un nou pas per enfortir la transparència i el retiment de comptes amb el llançament del seu nou visor interactiu dels convenis de col·laboració i cooperació que l'administració metropolitana ha subscrit amb altres administracions, organismes públics i entitats. Des d'avui, els ciutadans poden explorar i analitzar de forma àgil i comprensible els convenis subscrits per l'AMB des de l'any 2015.

El visor, accessible des del Portal de Transparència de l'AMB, permet la consulta en temps real de les dades del Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya mitjançant gràfics dinàmics i filtres que l'usuari pot aplicar en funció dels seu interès. La visualització gràfica permet analitzar les dades de forma agregada segons la matèria dels convenis, els organismes signants, les aportacions econòmiques que preveuen o la localització territorial.

Les diverses pestanyes del visor inclouen taules amb els convenis que coincideixen amb els filtres aplicats des d'on es pot accedir al text de cada conveni. També incorpora una pestanya que permet consultar les dades detallades de cada conveni, com el seu objecte, els drets i obligacions que se'n deriven, les aportacions previstes, el text complet i els annexos, així com les modificacions, addendes i altres convenis relacionats.

Les dades del visor s'extreuen i s'actualitzen diàriament del fitxer de dades obertes publicat pel Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, que centralitza els convenis i encàrrecs de gestió de totes les administracions públiques de Catalunya, entre les quals, la pròpia AMB. Per a classificar els convenis segons el tipus d'organisme signant i per a identificar els relacionats amb municipis metropolitans el visor també utilitza les dades obertes del Registre del sector públic local de Catalunya.

Amb aquesta iniciativa l'AMB reforça el compliment de les seves obligacions de publicitat activa en matèria de convenis i consolida el seu compromís a favor de la transparència i el retiment de comptes. El visor de convenis és el primer d'una sèrie de millores previstes que s'inscriuen en l'estratègia d'aquest nou mandat metropolità d'avançar cap a un model de transparència basat en l'obertura de dades i la seva publicació automàtica mitjançant visors que facin la informació pública més comprensible i accessible a tota la ciutadania.