Desenvolupament econòmic

L'AMB té l'objectiu de fomentar l'activitat econòmica, l'ocupació i la creació d'empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics.
I també, la promoció d'un Pla estratègic metropolità per a la modernització, la recerca i la innovació.