Les competències de l'AMB

Els àmbits de gestió de l'AMB tenen a veure amb el territori i l'urbanisme, la mobilitat, l'habitatge, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i la cohesió social.