Integració urbana

Les infraestructures de tot tipus tenen un paper essencial en la construcció i el funcionament de la ciutat metropolitana. Actuen com un element vertebrador i organitzador del funcionament de la metròpolis i n'estructuren l'activitat i les interaccions dels centres econòmics, logístics i residencials. Per tant, és clau que des de l'urbanisme es tingui en compte, es negociï i s'adapti el disseny dimensionat de la integració de les infraestructures amb les diferents administracions competents.

La C-245, de carretera a carrer