Tipus

A la metròpolis de Barcelona es concentra una gran quantitat d'infraestructures distribuïdes en sis àmbits: la mobilitat i el transport, les xarxes d'energia, la gestió i el tractament de residus, el cicle integral de l'aigua, la infraestructura verda i la xarxa de telecomunicacions.

Infraestructura verda
Cicle de l'aigua
Cicle dels residus
Xarxa elèctrica
Metabolisme metropolità