Cartografia

L'AMB elabora i actualitza una base topogràfica del territori metropolità, ofereix serveis web dels seus productes cartogràfics i disposa també d'una xarxa geodèsica dins el seu àmbit d'actuació. 
El producte principal és el Mapa Topogràfic Metropolità, que mostra la topografia del territori a escala 1:1.000 en 3D i que es pot consultar, visualitzar i descarregar de manera gratuïta a través del web del Catàleg de Cartografia.