Campanya informativa per fomentar el dret d'accés a la informació

Notícia 10.03.23

Durant el mes de març, l'Agència de Transparència i el Servei de Màrqueting i Publicitat impulsen una campanya divulgativa a les xarxes socials i mitjans digitals per promoure l'exercici del dret a saber a l'AMB.

Des del reconeixement legal del dret d'accés a la informació publica amb l'aprovació de les lleis de transparència dels anys 2013 i 2014, l'AMB ha rebut més de 500 sol·licituds d'informació que s'han anat incrementant de manera sostinguda fins a les 109 de l'any 2022. Els temes sobre els quals s'han rebut la majoria de sol·licituds de dret d'accés fan referència a mobilitat i transports, aigua, residus, funcionament intern de l'AMB i, en menor mesura, a cohesió social, planejament urbanístic, espai públic, canvi climàtic, promoció econòmica, habitatge i infraestructures.

Malgrat aquest creixement del nombre de sol·licituds, s'ha constatat que l'ús d'aquest dret es concentra en un nombre més reduït de sol·licitants (81, l'any 2022), cosa que reflecteix un escàs coneixement i ús d'aquest dret entre la ciutadania en general. Aquest diagnòstic també és compartit pel Síndic de Greuges, que en els seus informes anuals d'avaluació de la Llei de Transparència ha reclamat reiteradament que les administracions facin difusió entre la ciutadania del dret d'accés a la informació pública i dels mitjans que posen a la seva disposició per exercir-lo.

En línia amb aquest diagnòstic, des de l'any 2019 l'Agència de Transparència ha difós diversos materials divulgatius per donar a conèixer i facilitar l'exercici d'aquest nou dret. Coincidint amb la posada en funcionament del nou portal de transparència, l'AMB ha llançat una nova campanya digital amb el lema #DretASaber per posar en valor el dret d'accés a la informació pública com un instrument de la ciutadania per tenir un major coneixement de les polítiques i la gestió de l'Administració metropolitana i difondre el nou portal com a plataforma per poder exercir aquest dret de forma àgil i senzilla. La campanya pretén atreure nous usuaris al web dretasaber.amb.cat des d'on es pot exercir el dret d'accés a la informació pública, té una durada de quatre setmanes i serà visible durant el mes de març a les xarxes socials, als cercadors i als mitjans de comunicació digitals.

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats