Es reprèn el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuts a la recerca 2020

Notícia 08.06.20

El termini de presentació de sol·licituds, que va quedar suspès per l'estat d'alarma, finalitza el proper 29 de juny

Represa dels terminis per a les subvencions a la recerca

El termini de presentació de propostes per a la concessió de subvencions per a projectes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern (2020), que va quedar suspès per la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març de 2020, es va reprendre el passat 1 de juny. Com a conseqüència, les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, interessades ja poden presentar les seves sol·licituds i propostes.

Aquesta és la segona convocatòria de subvencions a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern impulsada per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i té com a finalitat la potenciació i promoció de la recerca, el coneixement i la investigació comparada en l'àmbit metropolità. L'adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un procés de concurrència pública competitiva i es resoldrà dins del termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El programa està dotat amb un import de 100.000 euros que seran distribuïts entre els projectes més ben valorats, d'acord amb els criteris de puntuació establerts a les bases reguladores.