La xarxa estatal d'oficines i agències antifrau celebra la seva 6a trobada semestral

Notícia 27.11.20

La reunió s'ha centrat en la transposició de la Directiva europea de protecció dels alertadors, en el conflicte entre transparència i confidencialitat i en l'afectació de la contractació durant la COVID-19.

6a trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció de l'Estat

La Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau ha celebrat la seva 6a trobada semestral que s'ha realitzat de manera virtual per les limitacions imposades per l'actual crisi sanitària.

Entre els punts de l'ordre del dia, s'ha analitzat la situació actual en la qual es troba la transposició de la Directiva de la Unió Europea 1937/2019 de protecció a les persones denunciants, després de les reunions mantingudes amb el Ministeri de Justícia per a tractar aquesta qüestió.

Així mateix s'ha donat compte de l'inici dels treballs de la Comissió de Qualitat Democràtica del Congrés dels Diputats sobre dos àmbits específics de la Directiva europea, com són la garantia d'independència de les autoritats de control i la protecció de les persones denunciants de protecció.

Igualment s'ha informat de les últimes reunions mantingudes amb la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA), de la qual formen part 16 estats i 22 autoritats, l'objectiu de les quals és intercanviar informació i compartir experiències en relació amb els treballs de la transposició d'aquesta Directiva en cadascun dels països.

Al llarg de la reunió també s'han tractat altres qüestions, com el conflicte que sorgeix entre la necessària transparència i l'exigència de confidencialitat en els òrgans de control i investigació, atesa la necessitat de preservar la identitat dels denunciants, la presumpció d'innocència del denunciat, així com l'èxit de la investigació.

En un altre dels punts de l'ordre del dia, l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCon) va presentar les conclusions dels informes especials de Supervisió de la tramitació d'emergència COVID-19.

Així mateix, Andrea Bordoni, responsable d'una de les àrees d'anàlisis i investigació de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), ha impartit una ponència sobre els riscos de frau derivats de la situació provocada per la COVID-19 i de la despesa d'emergència en els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.

Tots els presents van acordar la coordinació i intercanvi d'informació sobre els fons COVID, tant els ja emprats com els que es recepcionin en un futur en matèria de contractació i altres ajudes, així com el seu seguiment i la continuació d'aquestes reunions.

Cal destacar la incorporació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau, representada en aquesta ocasió per Carlos Balmisa, Director de Control Intern.

Formen part d'aquesta Xarxa estatal l'Oficina Antifrau de Catalunya; l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears; l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona; l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid; el Servei de Prevenció de la Corrupció de l'Audiència de Comptes de Canàries; el Servei de Prevenció de la Corrupció del Consello de Contas de Galícia; l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA); l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCon) i l'Agència Valenciana Antifrau que en aquesta ocasió ha sigut l'organitzadora de la trobada.