Obert el període d'informació pública del Reglament de la Bústia ètica

Notícia 12.12.22

Fins el 30 de gener es poden presentar al·legacions, observacions i propostes de millora al nou reglament

El passat 29 de novembre, el Consell Metropolità va aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la Bústia ètica de l'AMB amb el suport del PSC, En Comú Guanyem, ERC, Junts, Valents, Ara Decidim Ripollet, CAT Torrelles, Guanyem Badalona en Comú i Endavant Sant Just i l'abstenció del PP i Ciutadans.

Aquest nou reglament és fruit del compromís assumit per l'AMB el 28 de gener de 2020 d'enfortir la integritat institucional amb la implantació a l'administració metropolitana d'un canal d'alertes segur i anònim per informar sobre possibles irregularitats, males pràctiques o conflictes d'interès que es puguin donar a l'AMB. Aquest acord es va traduir en la signatura d'un protocol amb l'Ajuntament de Barcelona per desplegar a l'AMB l'adaptació de la plataforma tecnològica desenvolupada per Xnet amb la interfície de GlobaLeaks.

Amb el nou reglament aprovat pel Consell Metropolità es fa un pas més en l'execució de l'objectiu 2.2.3. del Pla d'actuació metropolità del mandat 2019-2023, que preveu la implantació d'una bústia ètica metropolitana.

La Directiva (UE) 2019/1937 va establir l'obligació d'implantar canals de denúncia de conductes il·legals, antijurídiques o irregulars perquè considera que la detecció precoç del frau i la introducció de mesures preventives és més eficaç quan la informació arriba ràpidament a aquells que estan més pròxims a la font del problema i tenen la possibilitat i les competències per investigar-ho i introduir-hi correccions. Per aquest motiu la Directiva preveu l'establiment de canals interns d'alerta, diferenciats dels canals de comunicació ordinaris, que garanteixin la seguretat de les comunicacions i la confidencialitat de les persones alertadores i de la informació enviada, amb l'objectiu principal de facilitar les denuncies i no d'obstaculitzar-les.

Per aplicar aquesta Directiva en l'àmbit metropolità, la nova Bústia ètica constitueix el canal intern d'alertes per a la detecció de disfuncions en la gestió metropolitana amb l'objectiu de garantir el respecte als valors de qualitat democràtica i de bona administració en el funcionament de l'AMB, en un context de millora continua en la qualitat dels serveis públics.

La Bústia ètica de l'AMB pretén oferir un canal segur perquè qualsevol persona vinculada amb la corporació metropolitana pugui enviar electrònicament informació sobre possibles conductes il·legals, antijurídiques, irregulars o contràries als principis de bon govern de les que tingui coneixement. Per aquest motiu, s'habilitarà una nova plataforma web amb una interfície senzilla i àgil que permetrà la comunicació bidireccional amb les persones alertadores, garantint el seu anonimat. Precisament, un dels aspectes recollits pel reglament és la protecció de les persones que envien comunicacions per assegurar la seva indemnitat. Al mateix temps, el reglament també reconeix els drets a les persones a qui s'atribueixin conductes inadequades i inclou mesures per evitar que es pugui fer un ús malintencionat d'aquesta eina.

Amb aquest nou reglament, la Bústia ètica es configura com una eina més del sistema d'integritat institucional de l'AMB, que pretén contribuir a reforçar la confiança de la ciutadania en l'administració metropolitana, tot garantint una gestió pública ètica, íntegra i honesta, que faci un bon ús dels recursos públics i asseguri la prevalença de l'interès general.

Presentació d'al·legacions i propostes

Amb l'aprovació inicial i la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del Reglament de creació i funcionament de la Bústia ètica de l'AMB, s'obre un període d'informació pública de 30 dies hàbils perquè la ciutadania, les organitzacions i la societat civil puguin fer-hi les seves aportacions. Durant aquest període, que finalitza el 30 de gener de 2023, es pot consultar l'expedient enviant un correu electrònic a secretariaamb@amb.cat i es poden presentar al·legacions mitjançant la instància genèrica electrònica. Si no s'han presentat al·legacions abans que finalitzi el termini, el reglament aprovat inicialment pel Consell Metropolità quedarà aprovat definitivament de forma automàtica.