Propostes de les agències anticorrupció per a la transposició de la directiva Whistleblower

Notícia 30.09.22

La Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau celebra la seva 11a trobada a Cartagena el marc del 7è Congrés Internacional de Transparència

La trobada ha transcorregut en dues sessions durant les quals les oficines i agències han debatut i reflexionat sobre diferents qüestions relacionades amb el seu àmbit d'actuació i molt especialment sobre la situació en la qual es troba la tramitació de la transposició de la Directiva Europea 2019/1937, comunament denominada dels Whistleblowers, perquè recentment el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció , i l'ha remès per a la seva tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats (BOCG núm. 123-1 de 23 de setembre de 2022).

Com a resultat del treball realitzat per la Xarxa en aquesta 11a Trobada s'ha aprovat una Declaració Institucional, ja que malgrat els avanços que suposa l'esmentat Projecte de Llei, aquest no cobreix completament les expectatives creades ni els compromisos adquirits per l'Estat espanyol l'any 2006 amb la ratificació de la Convenció de les Nacions Unides.

La Declaració ha estat signada per l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agència Valenciana Antifrau, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, l'Oficina Andalusa Antifrau i l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra.

La transposició de la Directiva no pot constituir, en cap circumstància, un motiu per a reduir el nivell de protecció que ja està garantit a Espanya en els àmbits que la pròpia Directiva regula, i que estan vigents en moltes parts del nostre territori.

Per aquest motiu, en la Declaració les agències i oficines recomanen que aquest projecte de llei reconegui les demandes i propostes de les autoritats i òrgans, autonòmics i locals, que realitzen funcions de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció i el foment de bones pràctiques, ja que les autoritats antifrau autonòmiques (Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Andalusia i Navarra) compten amb una important experiència que hauria de ser tinguda en compte pel legislador. En aquesta Trobada ha participat per primera vegada l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra a través de la seva directora, Edurne Eginoa.

També ha comptat amb la participació del professor de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro, que ha exposat l'estudi que ha realitzat sobre les oficines i agències antifrau, i sobre la transparència i l'accés a la informació en relació amb la protecció de les persones denunciants de corrupció.

Una vegada finalitzada la trobada s'ha procedit a la lectura de la Declaració Institucional en el marc del Congrés Internacional de Transparència seguida d'un taller seminari sobre "La regulació de la protecció de denunciants – Whistleblowers", en el qual han participat els directors de les agències i oficines antifrau autonòmiques i ha sigut moderat pel director de l'Oficina Anticorrupció de l'Ajuntament de Madrid, Carlos Granados.

Les oficines i agències que han participat en la 11a Trobada tant en modalitat presencial com en línia són les següents:

 • Oficina Antifrau de Catalunya
 • Consello de Contas de Galícia
 • Servei Nacional de Coordinació Antifrau
 • Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Direcció dels Serveis d'Anàlisis de l'Ajuntament de Barcelona, òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern
 • Agència Valenciana Antifrau
 • Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
 • Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid
 • Audiència de Comptes de Canàries
 • Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació
 • Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i Protecció de la persona denunciant
 • Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarresa
 • Comissió Nacional dels Mercats i Competència