Protocol per implantar una bústia ètica i de bon govern a l'AMB

Notícia 26.05.20

L'AMB impulsa una bústia ètica per facilitar la denúncia de possibles males pràctiques en l'administració i alhora garantir el sistema d'integritat institucional i protegir els denunciants.

Protocol per implantar una bústia ètica

L'AMB està treballant en la implantació d'una bústia ètica pròpia. Aquesta eina té la finalitat de facilitar a qualsevol cituadà la denúncia de possibles males pràctiques o conflictes d'interès dins de la institució , i la seva creació coincideix amb les recomanacions deNacions Unides, la Unió Europea i l' Oficina Antifrau de Catalunya. La seva posada en funcionament també està prevista en l' Acord de Govern de l'AMB per al mandat 2019-2023.

Per tal d'implantar aquesta eina, el passat mes de gener,Ada Colau, presidenta de l'AMB, va signar un protocol d'adhesió amb l'Ajuntament de Barcelona, que té en funcionament la seva pròpia bústia ètica des del gener del 2017. Gràcies a aquest protocol, l'Ajuntament de Barcelona cedeix a l'AMB la tecnologia necessària per posar en funcionament la seva pròpia plataforma de denúncia. El protocol es va signar després de ser aprovat pel Consell Metropolità.

Garantia de bon govern per a l'AMB

La bústia ètica de l'AMB actuarà com un canal segur i bidireccional de participació electrònica de denúncies de la ciutadania i dels propis empleats contra el frau, la corrupció i altres pràctiques que perjudiquin un bon govern metropolità.

La bústia permet posar en coneixement de l'AMB els processos irregulars o comportaments que poden resultar contraris als principis ètics i de conducta, tot garantint sempre la confidencialitat, l'anonimat i la indemnitat del comunicador, per evitar el temor de patir qualsevol represàlia.

Aquesta eina també ofereix la possibilitat d' adjuntar fotografies, vídeos i altres documents, així com establir i mantenir un espai de comunicació constant i segur entre el comunicador anònim i l'Agència de Transparència de l'AMB , que serà l'òrgan gestor de la bústia.

L'objectiu final de l'AMB és que la gestió dels serveis metropolitans es desenvolupi amb respecte als valors democràtics i de bona administració, buscant sempre la millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

Barcelona va ser la primera ciutat d'Espanya i Europa a crear una eina d'aquest tipus amb programari lliure i que garanteix l'anonimat del denunciant, i es va avançar, així, a la Directiva europea de protecció dels denunciants de la corrupció, aprovada el 23 d'octubre de 2019. La tecnologia l'ha desenvolupat l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració desinteressada de la plataforma ciutadana Xnet, mitjançant la interfície Globaleaks .

El codi és lliure, modificable i replicable, sempre que se'n reconegui i se n'indiqui expressament l'autoria, a parts iguals, d'Xnet i l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, altres organitzacions han signat convenis per compartir el programa i instal·lar la seva pròpia bústia ètica, com laGeneralitat de Catalunya, els ajuntaments de Lleida i Terrassa i FGC.

L'AMB, en línia amb les polítiques globals de transparència

La implantació de la bústia ètica de l'AMB està alineada amb l' Acord de Govern de l'AMB per al mandat 2019-2023, signat pels grups metropolitans PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM i Junts per Catalunya a l'inici del mandat, el passat mes de juliol.

L'objectiu número 9 d'aquest programa, Aprofundir en el bon govern i el govern obert, diu el següent: "dins de l'estructura metropolitana, definirem un pla d'accions, mesurables i concretes, per a la implementació dels objectius corporatius de transparència, comunicació, informació i participació, per donar compliment a l'actual marc legislatiu. Revisarem el ROM [Reglament orgànic metropolità] per adequar-lo als principis inspiradors de govern transparent i obert a la participació, seguir implementant el Portal de Transparència […]".

En un context més ampli, la mesura també s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, dins de l'anomenada Agenda 2030.

L'objectiu número 16, anomenat "Pau, justícia i institucions sòlides", busca promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables, transparents i inclusives en tots els àmbits, reduir substancialment la corrupció i el suborn en totes les seves formes, i garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats en tots els aspectes.

En el mateix sentit, tant la Unió Europea com l' Oficina Antifrau de Catalunya ressalten la importància de protegir les persones que denunciïn irregularitats a les administracions i que cal disposar de canals segurs de denúncies que en garanteixin l'anonimat.