Tercera convocatòria per a la concessió de subvencions a la recerca

Notícia 01.02.21

S'obre el termini de presentació de propostes per a la concessió de subvencions per a projectes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern (2021).

Ajuts a la recerca acadèmica 2021

Un any més, l'Agència de Transparència obre una nova convocatòria de subvencions a la recerca, que va ser aprovada pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 26 de gener de 2021, amb la finalitat de potenciar i promoure una línia de treball que fomenti el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació, generant, alhora, una nova cultura de la transparència i el bon govern. Amb aquesta ja son tres les iniciatives impulsades en aquesta matèria, des de l'any 2019.

Les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, interessades poden consultar l'anunci de la tercera convocatòria de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) amb data d'1 de febrer de 2021. Les sol·licituds i propostes de recerca es podran presentar fins al dia 1 de març de 2021.

L'adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un procés de concurrència pública competitiva i es resoldrà dins del termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. L'import total, que és inferior al de les convocatòries anteriors pels reajustaments pressupostaris duts a terme amb motiu de la pandèmia del COVID-19, ascendeix a un total de 80.750 euros i es distribuirà entre els projectes més ben valorats, d'acord amb els criteris de puntuació establerts a les bases reguladores.